Granulacija

Pod izrazom porazdelitev ali vrsta porazdelitve ali gostota porazdelitve pri brusnih sredstvih na podlagi se razume gostota, s katero se brusno zrno nanese na podlago. Pri tem se razlikujejo 3 vrste porazdelitve:

Gosta porazdelitev: podlaga je skoraj popolnoma prekrita z brusnimi zrni. Velika količina vrhov zrna, ki se uporablja pri tej porazdelitvi, omogoča odstranjevanje velike količine materiala in dolgo življenjsko dobo brusnega sredstva. Gosta porazdelitev je običajna za brusna sredstva, ki se uporabljajo pri obdelavi kovine.

Polodprta porazdelitev:  podlaga je približno 70 do 80 % popolnoma prekrita z brusnimi zrni. Prostor med posameznimi vrhovi zrna omogoča zbiranje in odstranjevanje odstružkov pri brušenju. Polodprta porazdelitev je standardna za mehke materiale, npr. brušenje lakov, plastični materiali in neželezne kovine.

Odprta razdelitev: podlaga je približno 50 do 70% prekrita z brusnimi zrni. Večji prostor struganja med brusnimi zrni pri tej porazdelitvi zmanjša mazanje in omogoča odstranjevanje odstružkov pri brušenju iz področja brušenja. Odprta porazdelitev se običajno uporablja pri brusnih sredstvih za les in drugih materialih za dolgotrajno obdelovanje, ker bi se brusno sredstvo drugače prehitro umazalo.

Poleg tega, preko gostote porazdelitve se lahko vpliva na agresivnost in finost brušene površine.

Tlak = sila/površina (p = F/A)

pri brusnem sredstvu odprte porazdelitve se uporabljena sila porazdeli na manjše vrhove zrna kot pri gosti porazdelitvi. Zaradi tega zrno globlje prodre in odstranjuje se več materiala. S druge strani pa je pri gosti porazdelitvi z velikim številom vrhov zrn, uporablja silo, ki deluje na posamezno zrno, pričakovano manjša, zrno ne prodre tako globoko in brušena površina je finejša.

Izdelki za prileganje

Nazaj na znanje o brušenju