oSa (Organizacijo za varnost brusilnih orodij)

Za brušenje in brusilno rezanje je na zelo veliko področjih uporabe potrebna zelo visoka obodna hitrost vrtečega se orodja.
Ustrezni izdelki morajo biti zato posebej varni, da lahko prenesejo ekstremne mehanske in toplotne obremenitve.

Žal ni svetovno obveznih varnostnih zahtev za brusilna orodja. Zato so leta 2000 proizvajalci brusilnih orodij iz več evropskih držav, ki so se zavedali svoje odgovornosti, ustanovili Organizacijo za varnost brusilnih orodij, interesno združenje oSa – in s tem odločno nastopili proti nekakovostnim izdelkom.

oSa Logo

Kakovostne izdelke spozna uporabnik po zaščitni znamki oSa. Za proizvajalca in prodajalca pomeni ta znamka zmanjšani jamstveni riziko, tržno in konkurenčno prednost in dvig ugleda.

V okviru lastnega sistema upravljanja kakovosti, ki ima stroga merila, proizvajalci preverjajo da se varnostne zahteve izpolnjujejo in da se izdelujejo in prodajajo samo varni, visokokakovostni izdelki.

Organizacijo za varnost brusilnih orodij, interesno združenje, potrjuje to lastno zavezo s podelitvijo pravice uporabe svetovno znane zaščitene blagovne znamke oSa vključenim podjetjem. Z oSa oznako ni povezan noben prevzem jamstva s strani Organizacije za varnost brusilnih orodij, interesnega združenja, ali njenih organov za obratovalno varnost označenih izdelkov.

7 meril za varnost združenja oSa®

  • Prostovoljna lastna obveznost proizvajalca
  • Preizkusne naprave in kompetenca preverjanja v tovarni proizvajalca
  • Certificirano upravljanje kakovosti z dokumentiranimi postopki
  • Neodvisni preizkusi izdelkov
  • Neodvisna varnostna presoja, ki jo poda zunanji izvedenec
  • Redni pregledi proizvodnje in spremljanje izdelka
  • Varnost zaradi sledljivosti izdelka do proizvajalca
Nazaj na znanje o brušenju