Agresivnost brusnega orodja

Agresivnost brusnega orodja opisuje lahkoto reza, s katero orodje razreže, ali reže material, ki ga obdeluje. Pokazatelji agresivnosti brusnega orodja so odstranitev materiala na časovno enoto ali čas, potreben za vsak rez.

Na agresivnost med proizvodnjo brusnega orodja lahko vplivajo kakovost in značilnosti brusnega zrna, pa tudi njihova povezava z nosilnim materialom. Pri diamantnih brusnih ploščah na agresivnost plošč dodatno vpliva segmentacija rezalnega roba.

Agresivniji brusni alati omogućuju kraća vremena obrade. Međutim, obično ruku pod ruku s tim idu gubici u odnosu na vek trajanja alata.

Da bi uporabnikom zagotovili dodatno pomoč pri izbiri najprimernejšega brusnega orodja za njihovo uporabo, se vrtljiva brusna orodja in orodja za rezanje dodatno poleg razdelitve v tri razrede zmogljivosti Klingspor (Extra, Supra, Special) razvrstijo še glede na njihovo agresivnost in življenjsko dobo. Če uporabnik pripisuje poseben pomen visoki agresivnosti (to je krajši čas rezanja in brušenja) in s tem hitro napredovanje dela in krajši čas obdelave, lahko izbere ustrezna orodja.

Izdelki za prileganje

Nazaj na znanje o brušenju