Skupine izdelkov

 • Brusno orodje za dopolnitev programa
 • Surove tkanine
 • Velur
 • Surovi papir za brusno sredstvo
 • Fenolna smola
 • Barve in polnila, dodatki in topila
 • Osnovno telo za diamantna orodja
 • Vtisnjeni deli
 • Embalažni material
 • Električni deli
 • Pnevmatski deli
 • Hidravlika
 • Proizvodnja posebnih strojev
 • Reklamni material
 • Programska in strojna oprema
 • Pisarniški material
 • Ostala orodja za dopolnitev programa
 • Tehnična tekstilna oprema
 • Vulkanska vlakna
 • Velikost brusnih zrn
 • Velikost diamantnih zrn
 • Steklena tkanina
 • Brizgani deli
 • Kovinska spojka za diamantna orodja
 • Oznake
 • Sistemi lepila in mase za polnjenje
 • Varnost pri delu
 • Storitve
 • Obrtniki
 • Informacijske storitve
 • Logistične storitve