Naročilo uspešno zaključeno.

Uporabnik ni uporabnik trgovine (npr. če se ne prijavi)