Klingsporov kodeks ravnanja

Ta kodeks kratko in jasno opisuje osnovni sistem vrednot pri KlingsporU. Če ste kadarkoli v dvomih kako ravnati v določeni situaciji, bi vam ta Kodeks ravnanja moral pomagati izbrati ustrezne ukrepe.

O nas

Klingspor je družinsko podjetje že več kot 120 let. Skupina Klingspor je bila ustanovljena v Nemčiji in danes obsega več kot 35 podjetij na vseh celinah.

Naša poslovna kultura zagotavlja pomemben temelj našega uspeha in temelji na naslednjih štirih načelih:

  • neoporečnosti naših poslovnih odnosov
  • trajnostni rasti
  • kakovosti in varnosti naših produktov
  • spodbujanju inovacij

 

Neoporečnost poslovnih odnosov

Naša politika poslovanja in izvajanje sta določena z neoporečnostjo in poštenostjo. To pomeni, da če je kdo od naših zaposlenih, kjerkoli v svetu v dvomih, naj uporabi naslednje načelo:

ʺKlingspor pričakuje, da se vsi zaposleni, vključno z generalnim direktorjem vedno vedejo pošteno in neoporečno; doma in zunaj!ʺ

Skladnost z zakonodajo

Ni potrebno posebej omenjati, da upoštevamo vso lokalno zakonodajo na naših različnih lokacijah in vse notranje smernice in navodila. Poslovni uspeh KlingsporA je možen samo s pošteno konkurenčnostjo. Zaradi tega se izogibamo vsakemu nepoštenemu konkurenčnemu ravnanju, še zlasti protikonkurenčnim sporazumom s strankami, dobavitelji, konkurenti in kršitve zakonodaje o konkurenci. Dana zakonodaja, ki je običajno široko opredeljena, je še posebej pomembna pri komuniciranju s konkurenti, zlasti v združenjih, da zagotovimo, da nobena informacija, ki se nanaša na kartel ni izmenjana. 

Ni diskriminacij

Ne toleriramo kakršnekoli etnične, narodnostne, spolne, kulturne, rasne, starostne, invalidnostne, verske diskriminacije ali diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti. Vsaka oblika spolnega nadlegovanja ali ustrahovanja je v Skupini Klingspor prepovedana.

Odgovorno ravnaje z lastnino podjetja

Z lastnino Klingspor podjetja ravnamo enako odgovorno kot če bi bila naša in je ne uporabljamo v osebne namene in je ne dajemo na razpolago tretjim osebam. Vsaka izjema za zgoraj navedeno načelo zahteva izrecno predhodno dovoljenje nadrejenega. Podobno velja za interne poslovne informacije, še zlasti za vse trgovske in poslovne skrivnost, ki se lahko uporabljajo, shranjujejo in razmnožujejo samo za potrebe lastnega poslovanja.

Izogibanje navzkrižju interesov

Navzkrižje interesov pogosto vodi do tveganja za podjetje in deluje zaskrbljujoče na zaposlene, kar otežuje ustrezno odločitev ali pa samo izgleda, da je ustrezna odločitev v interesu podjetja ogrožena. Zaradi tega se želimo, vedno, ko je to le mogoče, izogniti navzkrižju interesov že na začetku. Zaposleni pri podjetju Klingspor, zato ne sprejmemo dodatne zaposlitve pri konkurentih, strankah ali dobaviteljih in jim ne dajemo finančnih prispevkov (razen, če gre za javno družbo ali nam nadrejeni da dovoljenje za to).

Velja splošno pravilo, da se vsako bodisi sorodstveno zvezo, osebno ali finančno razmerje, ki bi lahko v določenih situacijah vplivale na objektivno odločitev, sporoči nadrejenemu, ki odloča o nadaljnem poteku postopka v zadevi.

Tekom delovnega časa, naj se vsak zaposlen povsem posveti delu v podjetju, oziroma drugače povedano, delo za druge delodajalce ali kakršnekoli zasebne dejavnosti se ne bodo izvajale.

Ni korupcije

V Skupini Klingspor ne odobravamo korupcije. Za podrobnosti prosimo poglejte naše smernice za boj proti korupciji in ukrepe pri obravnavanju korupcije, ki so zavezujoči za vse v Skupini Klingspor.

Celo relativno neškodljiv lokalni incident korupcije ima lahko, poleg lokalnih posledic, daljnosežen negativen vpliv na celo Skupino, saj je lahko uničen globalen ugled KlingsporA. Naprimer, pomembne mednarodne stranke lahko nemudoma prekinejo sodelovanje z nami. Zato so vsi zaposleni in poslovodje v Skupini Klingspor pozvani k takojšnjemu in odločnemu ukrepanju proti kakršnikoli obliki korupcije in prekinitvi odnosa s korumpiranimi poslovnimi partnerji.

V zvezi s temo o korupciji je povezano tudi to, da ne glede na naš položaj oz. funkcijo pri KlingsporU, ne prosimo svojih kolegov – še posebej tistih, ki so nam podrejeni – da za nas zasebno opravljajo storitve ali da nam zasebno dajejo blago oz. izdelke, ki jih drugače nebi dobili.

IT-varnost

Kot zaposleni pri KlingsporU, se zavezujemo, da bomo izpolnjevali varnostne ukrepe in navodila IT oddelka v sedežu podjetja v Haigerju, ki se nanašajo na preprečevanje izgube podatkov in zažčito pred virtualnim kriminalom.

Pri rokovanju z opremo, ki je namenjena za poslovanje podjetja, moramo vedno odgovorno ravnati, da bi preprečili izgubo ali poškodbo datotek in IT sistemov. Kot dodatek k splošnim previdnostnim ukrepom, to velja tudi samo za shranjevanje podatkov na mobilne naprave, ki so dejansko potrebni in brisanje podatkov s teh naprav, ko niso več potrebni.

Zakonodajo o zaščiti podatkov izpolnjujemo v povezavi s podatki zaposlenih in pri rokovanju s podatki tretjih oseb, naprimer, podatki strank in dobaviteljev.

Trajnostna rast

Naša rast je trajnostna glede našega poslovanja, naših zaposlenih in lokacij.

Postopanje s poslovnimi partnerji

Trajnostni razvoj je mogoč le, če razumemo kako pridobivati nove stranke in kako vzpostaviti dolgoročno zvestobo z obstoječimi strankami za skupen uspeh. Da bi to dosegli, se moramo osredotočiti na stalno, uspešno oskrbo strank v vseh primarnih in sekundarnih postopkih v celotni skupini Klingspor. Zaposleni in oddelki, ki nimajo neposrednega kontakta s strankami, se morajo zavedati, da so posredna povezava v oskrbovalni verigi. Torej se koncept storitev za stranke ne nanaša samo na zunanje, temveč tudi na notranje stranke v Skupini Klingspor in med oddelki.

Našim strankam prisluhnemo in jim damo celovit odgovor. Pravočasno reagiramo na izražene dvome in ponudimo proaktivne rešitve. Naše stranke zanesljivo obravnavamo in držimo naše besede. V primeru novih izzivov, se vedno maksimalno potrudimo najti konstruktivne rešitve tako za stranke kot za Klingspor.

Naš cilj je graditi dolgoročna partnerstva s preizkušenimi dobavitelji. Cenimo konstruktivno in profesionalno izvajanje medsebojnih dogovorov in obojestransko, konstruktivno iskanje novih rešitev. Kakor pri komuniciranju s strankami, tako mora naša komunikacija z dobavitelji biti jasna, zavezujoča in usmerjena k pravočasni obravnavi zadev, ki še niso bile odpravljene.

Sodelovanje znotraj skupine Klingspor

Prepričani smo, da so ravna hierarhijska struktura, direkten dostop zaposlenih do njihovih nadrejenih in dolgoročna zvestoba preizkušenih zaposlenih bistveni predpogoji za dolgoročni uspeh, ki nam bo omogočal pravočasno ukrepanje pri sprememinjanju zahtev. 

Naše medsebojno sodelovanje je konstruktivno in temelji na spoštovanju in zaupanju. To ne vključuje le takojšnjega odgovora na poizvedbe kolegov, temveč tudi odprto in pošteno medsebojno komunikacijo, da bi lahko analizirali in priskrbeli rešitve za potrebne zadeve.

Kot zaposleni pri KlingsporU, delujemo in se obnašamo na ciljno usmerjen in odgovoren način. Zavedamo se, da se kolegi in nadrejeni zanašajo na to, da bomo naše dolžnosti izvedli pravilno, pravočasno in zanesljivo.

Za nas uspešna kultura inovacij in odgovornega medsebojnega obnašanja vključuje odgovorno spoprijemanje s spodrsljaji, ko je dejanje, čeprav smiselno in pravilno izvedeno, zaenkrat preprosto neuspešno.

Načelo o prepovedi konzumiranja alkohola med delovnim časom, velja povsod in ne le v državah, kjer je konzumiranje le-tega prepovedano.

Med poslovnimi kosili in podobnimi dogodki naj bi se ustrezno vzdržali.

Vedenje v vsakodnevnem poslovanju

Naše vedenje do poslovnih partnerjev, kolegov in nadrejenih naj bi vedno bilo vljudno in spoštljivo. Zavedamo se, da naša zunanjost, predstavljanje v svetu in vedenje, govorijo o podobi podjetja Klingspor, zato se moramo vedno naprezati, da bi sebe predstavili na profesionalni način, ki odraža vrednote opisane v tem kodeksu ravnanja.

Standardi dela

Pri KlingsporU želimo, kjer je mogoče, preprečiti in zmanjšati kakršnokoli tveganje za ljudi in vpliv na okolje in biti ekonomični z naravnimi viri. Varnost ima pri nas prednost, kar pomeni, da vsi naši proizvodi ustrezajo Nemškim in mednarodnim varnostnim standardom. To tudi pomeni, da se varnostni in okoljski standardi upoševajo na vseh naših lokacijah in še posebej v naših obratih, da bi preprečili tveganja naših zaposlenih.

Klingspor zavrača vsakršno obliko dela otrok ali prisilnega dela in ga ne sprejema pri nobenem od svojih poslovnih parterjev. Zato Klingspor podpira izjave, ki so zasidrane v temeljnih standardih dela MOD (Mednarodna organizacija dela).

Kakovost in varnost naših proizvodov

Klingspor je kvaliteten dobavitelj brusilnih orodij. Naše stranke zaupajo našim visoko kakovostnim proizvodom.

Kakovost naših proizvodov je zagotovljena s specifičnimi standardi proizvodov, ne glede na lokacijo. Iz tega razloga upoštevamo uveljavljene proizvodne procese v posamezih proizvodnih in pakirnih lokacijah. Hkrati pa kakovost naših izdelkov zagotavljas izboljševanje in stalen razvoj naših proizvodnih procesov.

Varnost uporabnika je bistvena zahteva za vse naše proizvode in proizvodne tehnologje. Zaradi tega cenimo naše članstvo v Organizaciji za varnost brusilnih orodij (OSA) in pozdravljamo pridružitev drugih proizvajalcev brusilnih orodij v OSA.

Inovacije

Skozi 100 let dolgo zgodovino se je naša skupina podjetij razvila v eno izmed vodilnih proizvajalk brusilnih orodij, s preko 35 podjetji po celem svetu, ker je zaznamovana s podjetniškim duhom, katerega cilj je nenehen in trajnosten nadaljni razvoj skupine podjetij.

To zahteva inovativno razmišljanje in delovanje na vseh nivojih skupine. Ta pristop vključuje našo pripravljenost konstruktivno pretehtati obstoječe postopke in biti odprti za uvedbo smiselnih sprememb po časovnem načrtu in na proaktiven način.

Ta kultura inovacij nam bo omogočala, da bomo še naprej ponujali zanesljive proizvode in rešitve, ki ustrezajo strankam, kljub hitro spreminjajočih se trgih in neprestanga tehnološkega napredka.

Kršitve skladnosti

Če opazite, da zaposleni kršijo ta kodeks ravnanja, prosim opozorite vaše kolege na to. Če se kršitve ponavljajo ali, če gre še za dodatno kršitev, prosim kontaktirajte vašega nadrejenega, lokalno upravo, upravo MKB ali nadzornika skladnosti. Če to ni mogoče zaradi osebnih razlogov, v posebnih primerih, prosimo uporabite pritožbeni postopek.

Pritožbeni postopek

V interesu KlingsporA in vsakega zaposlenega je, da se obstoječa zloraba ali neprimerne poslovne navade prenehajo. Kršitve skladnosti bi zato morale biti naslovljene in rešene odprto in neposredno. Če zaposleni v posebnih primerih, zaradi osebnih razlogov ne more nasloviti zadeve odprto, potem naj katerikoli drug zaposlen pri skupini Klingspor anonimno in zaupno kontaktira Pritožbeno pisarno, da bi opozoril na neprimerne poslovne navade in zlorabe, brez skrbi glede osebenega protiukrepa. Pritožbeni postopek se ne sme zlorabiti za običajna nesoglasja med zaposlenimi in nadrejenimi.

Pritožbeno pisarno lahko kontaktirate po e-pošti ali telefonu. Kontakt: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Uprava vsakega Klingspor podjetja mora zagotoviti, da so vsi zaposleni informirani o vlogi Pritožbene pisarne in pozorni na veljavne kontaktne podatke.

Različica: 12.11.2018